aq_block_2
Warsztat Licencjonowany Przez Scaled Agile Inc.

SAFe Lean Portfolio Management Workshop

W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją.

Program

DAY 1
 • Strategy and Investment Funding,
 • Identify strategic themes
 • Strategic Themes  - Epic Hypothesis Statement
 • Epic writing
 • Analyzing Epic - Go-No/Go
 • Define your analyzing step
 • Portfolio Backlog  - Portfolio cadence
 • Portfolio Rhythm
 • Implementation - Done
DAY 2
 • Agile Portfolio Operations
 • Lean Governance
 • Forcasting
 • Exercise fiscal governance - Coordinate continuous compliance
 • Build the LPM Function
 • Who has LPM collaboration responsibilities
 • LPM function stakeholders
 • Map your LPM stakeholders

Description

W implementacji SAFe'a wcześniej, czy później, z większym lub mniejszym wpływem zwinne programy, czyli Agile Release Trains, interferują z poziomem portfela i strategicznego zarządzania organizacją. SAFe ze swojego założenia przeznaczony jest do wdrażania w całej organizacji, żeby budował kulturę i mechanizmy Lean i SAFe na wszystkich jej poziomach i we wszystkich domenach, tak by w oparciu w wspólne "leanowo-agile'owe DNA" skutecznie realizowało rozwój wytwarzanych rozwiązań. W Polsce najczęstszym modelem wdrażania SAFe, jest ten w którym rodzima firma jest dostawcą zespołów deweloperskich, które świadczą usługi programowania w oparciu o SAFe'a, którego implementacją zarządza właściciel rozwiązania. Rzadziej Polski dostawca ma zorganizowany dedykowany Agile Release Train i zarządza tym samym poziomem programu. Aby móc rozwijać w modelu SAFe'owym własne produkty, rozwiązania, czy strumienie wartości potrzebna jest implementacja SAFe'a na wszystkich jego poziomach, aby poziomy Large Solution i Program wdrażały inicjatywy uruchamiane na poziomie Portfolio i wspierały tym samym strategię, a jednocześnie wspierały inicjatywy uruchamiane na niższych poziomach oraz używane na nich narzędzia.

Warsztat "SAFe LPM Workshop" jest najczęściej przeprowadzany w kroku "Extend to the Portfolio" na RoadMapie implementacji SAFe. Jego celem jest rozumienie tego, czym jest zwinne zarządzanie rozwojem produktów w skali, na poziomie portfela (role, narzędzia, cele) i nakreślenie przyszłych działań zmierzających do uruchomienia poziomu Portfela i jego integracji z pozostałymi poziomami. Ćwiczenia uczą definiowania podstawowych artefaktów i narzędzi funkcjonujących na poziomie zwinnego portfela. W zależności od wyboru opcji (1 dzień lub 2dni) ćwiczenia będą mniej lub bardziej rozbudowane i dadzą uczestnikom ogólny pogląd lub pozwolą na wypracowanie obiektów, które będą mogły funkcjonować w organizacji (np. motywy strategiczne, Portfolio Epiki, zasady budżetowania, itp.).

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie