aq_block_2
Warsztat Licencjonowany Przez Scaled Agile Inc.

SAFe Value Stream Workshop

Warsztat "SAFe Value Stream Workshop" jest ustrukturyzowanym podejściem do definiowania w organizacji Strumieni Wartości (operacyjnych i deweloperskich) i konstruowania dla nich programów zwinnych (Agile Release Trains).

Program

DAY 1
 • MODULE 1 - Examine the Importance of Value Streams  for Continuous Flow
 • Introduction
 • Identify Silos
 • What is a Value Stream?
 • MODULE 2 - Identify Value Streams and ARTs
 • Process Overview, Step 1
 • Identify your Operational Value Streams
 • Operational Value Stream Definition
 • Write an Operational Value Stream definition
 • Prepare your workspace
 • Loans Value Stream
 • Illustrate the Operational Value Streams
 • Identify systems and connections
 • Identify people, locations, and value streams
DAY 2
 • Review existing Development Value Streams and ARTs (optional)
 • Brainstorm options
 • Realize ARTs in the Development Value Streams
 • OPTIONAL: Validation Testing
 • OPTIONAL: Validation test ART options
 • Documenting the Value Stream
 • Elaborate a Development Value Stream
 • MODULE 3 - Define Next Steps
 • Define Next Steps
 • Identify your most opportunistic Agile Release Train
 • Sequencing ART Launches
 • Determine ART launch sequencing
 • Creating the Implementation Plan
 • Identify next steps

Description

Najczęściej jest realizowany w kroku "Identify Value Streams and ARTs" implementacji SAFe.

Terminy szkoleń

Zgłoś się na szkolenie